استعلام قیمت بیمه مسولیت مدنی کارفرما
برای استعلام قیمت فرم زیر را ارسال نمایید.

 • به میلیون تومان
 • به میلیون تومان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

حوادث و اتفاقات در محیط کار و در حین انجام کار برای کارکنان و کارگران هر نوع فعالیتی ممکن است موجب آسیب و صدمات جانی و بدنی گردد که ناشی از قصور و خطا و غفلت و اشتباه باشد. در چنین مواردی درصد قصوری متوجه مسئولیت کارفرما خواهد بود و با توجه به مشخص شدن درصد قصور، کارفرما مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود و این مسئولیت جبران می‌تواند از طریق بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برطرف گردد.

از سوی دیگر قوانین کار و رفاه اجتماعی و حتی قوانین مجازات اسلامی( با توجه به قانون دیات مبالغ سنگینی به عنوان دیه از سوی محاکم قضایی ) مسئولیت‌های سنگینی را در جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو و صدمات بدنی کارکنان ناشی از حوادث حین کار متوجه کارفرما می‌نماید. همچنین طبق ماده ۶۶ سازمان تامین اجتماعی، این حق به سازمان تامین اجتماعی داده شده است که در صورت محقق شدن مسئولیت و قصور کارفرما برای مطالبه و وصول وجوه پرداختی خود (به فرد بیمه شده یا خانواده وی) اقدامات لازم را انجام نماید.

 

مخاطب بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چه کسانی هستند؟

با توجه به اینکه برای کارکنان و کارگران در هر شغلی آسیب و حوادث ناشی از کار اجتناب ناپذیر است، بنابراین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث به تمامی کارفرمایان با هر نوع فعالیتی توصیه می‌گردد. با توجه به اینکه شغل و نوع فعالیت در تشدید خطر ناشی از کار موثر است شرکت‌های بیمه برای هر چه بهتر پوشش دادن ریسک موضوع کار، جدول طبقه بندی شغلی با توجه به نوع فعالیت در نظر گرفته شده است و حق بیمه و هزینه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به ریسک گروه شغلی بستگی دارد.

انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی

تمامی کارفرمایان با نوع فعالیت خدماتی، بازرگانی و صنعتی برای داشتن پوشش بیمه مسئولیت حرفه خود در قبال کارکنان و افراد ثالث می‌توانند از این بیمه نامه استفاده نمایند. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی، وبازرگانی،می‌تواند با نام و هم بی نام صادر گردد. در این بیمه نامه آسیب و خسارات جانی و بدنی به کارکنان ناشی از کار کارفرما طبق شرایط مورد درخواست کارفرما و نوع فعالیت پوشش می‌یابد.

 

بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی

معمولا هر قسمت از  پروژه‌های خدماتی و ساختمانی توسط پیمانکاران فنی مخصوص به آن بخش انجام می‌گردد. پیمانکاران چنین پروژه‎‌هایی می‌توانند برای بیمه نمودن مسئولیت خود در قبال کارکنان‌شان و اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی را تهیه نمایند.
نکته: در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان کلوزی وجود دارد به نام بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی که با انتخاب آن مسئولیت پیمانکاران پروژه پوشش می‌گیرد.

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان فعالیت‌های عمرانی

پروژه‌های عمرانی نیز مانند پروژه‌های ساختمانی دارای ریسک‌هایی برای کارکنان و کارگران به همراه دارد. با توجه به بزرگ بودن ابعاد پروژه‌های عمرانی مشخص است که ریسک در پروژه‌های عمرانی می‌تواند بیشتر هم باشد. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی خسارات جانی و بدنی وارده به کارکنان کارگران و اشخاص ثالث ناشی از کار و در محل فعالیت را پوشش می‌دهد. برای اعلام نرخ و شرایط در بیمه مسئولیت کارفرما عمرانی معمولا نیاز به بازدید از پروژه می باشد این بیمه دارای کلوزهای کامل و متنوعی می‌باشد که نیاز به داشتن نظر مشاوران بیمه تایم را بیشتر می‌نماید.

 

جهت دریافت مشاوره و خرید سه نوع بیمه نامه بالا کافی است از طریق در بالای همین صفحه اقدام به تکمیل فرم موجود در این صفحه نمایید تا ما در اولین فرصت جهت انجام مشاوره با شما تماس حاصل کنیم.

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

برای کارفرمایان تمامی پروژه‌های ساختمانی این بیمه مسئولیت بهترین پوشش‌ها را در قبال کارکنان و کارگران و اشخاص ثالث بابت حوادثی که در محل فعالیت و در حین کار پیش می‌آید را دارد.  بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بی نام هم می‌تواند صادر گردد.

پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 

با توجه به ماهیت این بیمه نامه که قرار است مسئولیت کارفرما را در قبال کارکنان وی پوشش دهد و از سویی با توجه به قانون مجازات اسلامی و دیه، پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بصورت ذیل طراحی شده است:

 • سقف هزینه پزشکی در یک خسارت
 • سقف هزینه پزشکی در طول مدت بیمه
 • سقف دیه در ماه‌های حرام
 • سقف دیه در ماه‌های عادی
 • سقف دیه مازاد بر دیه اول
  تعیین میزان بالاتر از دیه برای خسارت‌هایی کاربرد دارد که بیش از یک دیه در خسارت تعیین می‌شود بطور مثال وقتی کارگر قطع نخاع شده و فلج گردد در این خسارت بیش از یک دیه باید پرداخت شود. برای جبران چنین خساراتی مازاد بر دیه اول لازم است.
 • سقف حداکثر دیه مورد درخواست در طول مدت بیمه
 • سقف خسارات مالی در قبال اشخاص ثالث

 

کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث


کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 معمولا از نوع کلوزهای پوششی و لازم با توجه به نوع فعالیت می‌باشد.

 • پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار برای ماموریت‌های خارج از کارگاه کارکنان و کارگران وی
  تذکر: کلوز مذکور با نام می باشد و لیست اسامی الزامیست.
 •  پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه
 •  پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث
  با این پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، با تعهدات بیمه نامه و معمولا تا دو نفر جانی پوشش می‌گیرد.
 •  پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی
  در این پوشش تا سقف مالی که در این کلوز در قبال سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است مسئولیت بیمه گذار در قبال سازمان تامین اجتماعی پوشش می‌گیرد. نحوه محاسبه سقف سرمایه معمولا بصورت :(حقوق پایه*۱۲ماه*۱۰سال)می‌باشد.
 •  پوشش پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه
  با انتخاب این کلوز هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه تا سقف مورد درخواست در این بیمه نامه پوشش دارد.
 •  پوشش بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 •  پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کارگاه
 • پوشش  افزایش دیات برای سال‌های آتی (یکسال، دو سال)
 •  پوشش بیمه‌ای افزایش تعداد کارکنان
 •  پوشش بیمه‌ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محیط کارگاه
 • پوشش بیمه‌ایی اعمال متقابل کارکنان در قبال یکدیگر

 

موارد خارج از پوشش در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 • حوادث ناشی از جنگ
 • اعمال عمدی بیمه گذار و کارکنان وی
 • حوادث ناشی از تعطیلی کار
 • حوادث ناشی از نزاع و درگیری
 • حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر و مسکرات
 • خساراتی که به کارکنان زیر سن ۱۵ وارد می آید
 • خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از رادیو اکتیو
 • خسارت وارده به اتباع خارجی که مجوز کار ندارند
 • مجازات‌ها و محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات‌های قابل خرید

 

قیمت و خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان


با توجه به تخصصی بودن این بیمه نامه چه در تعیین ریسک و چه در انتخاب کلوزهای مورد نیاز و هم در سقف پوشش های مورد درخواست از ابتدا بهتر است از کارشناسان متخصص کمک بگیرید. بعد از بررسی ریسک فعالیت، ممکن است نیاز به بازدید از محل فعالیت باشد و سپس نرخ و شرایط شرکت‌های بیمه تعیین می‌گردد.

برای مشاوره  و استعلام قیمت بیمه نامه مسولیت مدنی کارفرما بیمه کوثر  فرم مربوطه در ابتدای همین برگه را پر و ارسال نمایید.

×

سلام

سپاس از اعتماد شما

 

× گفتگو با ما