هر آنچه در مورد بیمه آسانسور باید بدانید

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

هم زمان با توسعه تمدن بشری و فرهنگ شهر نشینی و هم چنین افزایش ارزش و البته کمبود زمین مرغوب برای ساخت و ساز که منجر به گسترش عمودی شهرها و افزایش روزافزون ساختمان های بلند مرتبه گشته آسانسور تبدیل به یک نیاز اساسی و فراگیر برای انسان راحت طلب شد .اگر چه استفاده از آسانسور برای حمل بار و مصالح ساختمانی باز می گردد به قبل از میلاد مسیح ولی پایه گزار آسانسور به شکل امروزی توسط ریاضیدان انگلیسی بنام آتوود بود که با بالابردن ایمنی آن توسط یک مکانیک آمریکایی بنام اوتیس که با اختراع چرخی ضامن دار در صورت پاره شدن کابل آسانسور اندکی بعد از سقوط باعث جلوگیری از سقوط آسانسور می شد مقدمه ای برای توسعه استفاده از بالابر شد و در نتیجه رشد عمودی شهرها شد .با وجود توسعه علم و تکنولوژی در تولید و ایمنی آسانسور این وسیله نیز همچون سایر اختراعات بشر همراه با فواید و مزایای فراوانی که داشت پیامد های ناگواری نیز با خود بهمراه داشته است.

 بیمه آسانسور مانند تمامی بیمه نامه ها راهی است برای کاهش زیان های مالی و کمکیست در جهت جبران هزینه های جانی ناشی از حوادث آسانسور. بیمه آسانسور در واقع یک بیمه مسئولیت از نوع مسئولیت مدنی بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث ناشی از آسانسور ، بیمه گذار یا خریدار بیمه (مالک ساختمان، مدیرساختمان، شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور و حتی مستاجر ) مسئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت های مالی و جانی گردند شرکت بیمه خسارت را از طرف بیمه گذار (خریدار بیمه ) به زیاندیده پرداخت میکند.

وظیفه مدیر ساختمان در رابطه با آسانسور چیست ؟
1- بررسی و کنترل اینکه آیا آسانسور پس از نصب و راه اندازی دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد ایران هست یانه .( به طور معمول برای ارائه گواهی پایان کار هر ساختمان شهرداری گواهی استاندارد آسانسور را از سازنده مطالبه میکند )
2- عقد قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه آسانسور با شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور که دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت صنایع و معادن کشورهستند
3- عقد قرارداد با شرکت های بازرسی آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور
4- خرید بیمه آسانسور به نمایندگی از کلیه مالکین از شرکت های معتبر بیمه

نکته :

از آنجاییکه بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان بیمه ایران کلیه خطرات و حوادثی را که ممکن است در ساختمان به وقوع بپیوندد از جمله حوادث آسانسور را شناسایی و در قالب یک بیمه نامه پوشش داده است مدیرانی که تمایل دارند علاوه بر حوادث آسانسور در مورد سایر حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند توصیه میگردد نسبت به مطالعه و خرید بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان اقدام کنند .بدیهی است در صورت خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان نیازی به خرید بیمه آسانسور نیست .

مزایای بیمه مسئولیت آسانسور

1- پرداخت هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه و برای کل اعتبار بیمه نامه

2-پرداخت غرامت فوت در هر حادثه و در طول اعتبار بیمه نامه

3-پرداخت غرامت نقص عضو در هر حادثه و در طول اعتبار بیمه نامه

4-آسایش خاطر برای مدیران ساختمان در خلال انجام ماموریت

5-آسایش خاطر استفاده کنندگان از آسانسور(آسانسورهای تحت پوشش بیمه از سرویسهای ادواری برخوردارند)

6-آسایش خاطر مالکان ساختمانها در هنگام استفاده خود یا مراجعه کنندگان از آسانسور

7-آسایش خاطر شرکت های بازرسی و سرویس و نگهداری آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور

8-آسایش خاطر شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور

9-آسایش خاطر شرکت تولید کننده قطعات آسانسور

چرا باید مسئولیت خود را در برابر حوادث ناشی از آسانسور بیمه کرد ؟
استهلاک ، نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را به یکی از زیانبارترین وسایل آسایش بشری تبدیل کرده است که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولا باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو میگردد . بیمه آسانسور قطعا نمیتواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تامین به موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت .از آنجاییکه عوامل زیادی در تولید ، طراحی ، نصب و سرویس و نگهداری آسانسور نقش دارند لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا ایجاد صدمات مالی و جانی به استفاده کنندگان آسانسور گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس حوادث ممکن است هر یک از این عوامل با توجه به سهمی که در ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند . به عنوان مثال در یک حادثه منجر به فوت ناشی از حوادث آسانسور ممکن است تولید کننده قطعات بیست درصد،هیئت مدیره ساختمان بیست درصد،شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور بیست درصد،شرکت سرویس و نگهداری بیست در صد و مالکین را بیست درصد مقصر و مسئول جبران خسارت معرفی کند در چنین شرایطی هر یک از عوامل میبایست سهم خود را از خسارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت کنند بنابراین داشتن بیمه برای تمام عوامل ضروری است و هر کدام میبایست بطور مستقل نسبت به خرید بیمه اقدام نمایند چون بیمه مسئولیت شرکت تولید کننده قطعات در مثال فوق فقط سهم 20% را پرداخت میکند و هیچ تعهدی در رابطه با سهم شرکت های نصب و مونتاژ یا سرویس و نگهداری و یا مالکین و مدیران ساختمان ندارد . مدیران ساختمان ها به نمایندگی از مالکین میبایست نسبت به خرید بیمه آسانسور اقدام کنند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند .
اشخاص هدف در بیمه آسانسور چه کسانی هستند(بیمه آسانسور بعهده کیست) ؟

1- مدیران ساختمان

2- شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور

3- شرکت های بازرسی و سرویس و نگهداری آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور

4- مالکین

5-شرکت تولید کننده قطعات

خرید بیمه مسئولیت آسانسور ایرانحوادث مربوط به آسانسور که روزانه افراد زیادی را به خود مشغول می سازد ناشی از عوامل زیادی در طراحی ، تولید ، نصب و سرویس و نگهداری و حتی بازرسی آسانسور می باشد. لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور و در نتیجه استفاده کننده از آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا نقص عضو یا ایجاد صدمات مالی و جانی به ایشان گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس معتبر حوادث این امکان وجود دارد که هر یک از عوامل ذکر شده در بالا با توجه به سهمی که در قصور منجر به 30ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند . به عنوان مثال در یک حادثه منجر به فوت ناشی از حوادث آسانسور ممکن است دادگاه با توجه به نوع حادثه شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور را 30% ، شرکت سرویس و نگهداری آسانسور را 30% شرکت تولید کننده قطعات را 10%و مدیران ساختمان 30% مقصر و مسئول جبران خسارت معرفی کند در چنین شرایطی هر یک از عوامل میبایست سهم خود را از خسارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت کنند بنابراین داشتن بیمه برای تمام عوامل ضروری است و هر کدام میبایست بطور مستقل نسبت به خرید بیمه اقدام نمایند چون بیمه مسئولیت شرکت تولید کننده قطعات در مثال فوق فقط سهم 10% را پرداخت میکند و هیچ تعهدی در رابطه با سهم شرکت های نصب و مونتاژ یا سرویس و نگهداری و یا مالکین ندارد اگر چه مدیران ساختمان به نمایندگی از مالکین مسئولیت خود را به شرکتهای نصب و مونتاژ تفویض می نمایند ولی برای آسایش خاطر میبایست نسبت به خرید بیمه آسانسور راسا اقدام کنند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرند .

مثال:چنانچه حکم دادگاه در سال 98 صادر شده باشد مسببین و مقصرین حادثه با توجه به درصدهای فوق می بایست مبالغ زیر را بپردازند:

سهم شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسورخسارت بیمه مسئولیت آسانسور ایران810.000.000=30%*2.700.000.000

سهم شرکت سرویس و نگهداری آسانسورخسارت بیمه مسئولیت آسانسور ایران810.000.000=30%*2.700.000.000

سهم شرکت تولید کننده قطعاتخسارت بیمه مسئولیت آسانسور ایران270.000.000=10%*2.700.000.000

سهم مدیران ساختمانخسارت بیمه مسئولیت آسانسور ایران810.000.000=30%*2.700.000.000

عوامل موثر در قیمت بیمه مسئولیت آسانسور

1-تعداد طبقات

2-ظرفیت آسانسور

3-کاربری ساختمان

4-نوع درب آسانسور

5-سوابق بیمه ای آسانسور

6-هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه

7-هزینه پزشکی برای کل نفرات در طول مدت بیمه

8-غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه

9-غرامت فوت و نقص عضو برای کل نفرات در طول مدت بیمه

محاسبه و خرید آنلاین بیمه آسانسور :

برای محاسبه و خرید آنلاین بیمه آسانسور لطفا کلیک کنید

 مدارک و اقدامات مورد نیاز جهت دریافت خسارت در بیمه آسانسور :

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری مراتب را بصورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهید

با توجه به نوع حادثه مدارک زیر را تهیه و تحویل شرکت بیمه دهید

مدارک مورد نیاز حوادث منجر به هزینه های بیمارستانی :

1- شرح عمل جراحی

2- قبوض پرداخت شده

3- خلاصه پرونده بیمارستان

4- صورت حساب مرجع درمانی

5- تصویر شناسنامه وکارت ملی مصدوم

حوادث منجر به فوت یا نقص عضو :

1- کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی

2-کپی برابراصل گزارش پزشکی قانونی

3- کپی برابراصل شناسنامه باطل شده

4-کپی برابراصل گواهی انحصاروراثت

5- کپی برابر اصل گواهی فوت

6- رای دادگاه

×

سلام

سپاس از اعتماد شما

 

× گفتگو با ما