1 / 1
استعلام قیمت و مشاوره بیمه حوادث انفرادی
برای استعلام قیمت فرم زیر را ارسال نمایید.

 • به میلیون تومان

بیمه حوادث انفرادی | هرآنچه در مورد بیمه حوادث انفرادی باید بدانید

 

بیمه حوادث اشخاص بعد از بیمه شخص ثالث یکی از مهم ترین نیازهای بیمه‌ای مردم به حساب می‌آید که می‌تواند هنگام بروز حوادث بسیار کارآمد و مفید باشد. بسیاری از مردم تصور می‌کنند بیمه‌نامه حوادث فقط یک نوع ساده از بیمه است.

اما جالب است بدانید که این بیمه انواع مختلف دارد که بسته به نیازهایمان می‌توانیم از آنها در جای خود استفاده کنیم.

بیمه حوادث اشخاص چیست؟

به طور کلی موضوع این بیمه پوشش سانحه و حادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی، از کار افتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه‌های پزشکی شود. موضوع بیمه حوادث پرداخت خسارت معین در صورت فوت مورد بیمه یا نقص عضو و از کارافتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است.

پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث، خطر فوت و نقص عضو هستند و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در مراکز درمانی و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی (اضافی) قرار دارند. بیمه‌های حوادث اکثرا به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام ساعت شبانه روز و در هر مکان یا زمان در طول مدت بیمه اعمال می‌شود و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و .. نیز هستند.

اصطلاحات عمومی ‌‌بیمه حوادث اشخاص :

بیمه‌گر: شركت بیمه‌‌ای است كه مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است كه مالك موضوع بیمه است یا به یكی از عناوین قانونی، نمایندگی مالك یا ‌ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بیمه را با ‌بیمه‌گر منعقد ‌می‌‌كند و متعهد پرداخت ‌حق‌بیمه آن ‌می‌‌باشد.

بیمه‌شده: شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌‌گیرد.

ذی‌نفع: شخصی است كه بنا به درخواست ‌بیمه‌گذار نام وی در ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌‌شود.

حق‌بیمه: مبلغی است كه در ‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی كه در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌‌شود به ‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: موضوع بیمه ممكن است اموال شخص بیمه‌گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل از آنها است، و یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، و یا بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضا بدن انسان، همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در ‌بیمه‌نامه معین ‌می‌‌گردد.

اصطلاحات تخصصی ‌‌‌بیمه حوادث اشخاص :

حادثه: حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی در اثر یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص‌عضو، ازكاراُفتادگی و یا فوت ‌بیمه‌شده گردد.

نقص‌عضو یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی یا جزیی): منظور از‌ نقص‌ عضو یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی یا جزیی) قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن است كه به دلیل حادثه تحت پوشش ‌بیمه‌نامه به وجود آید و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد.

خطرات بیمه‌ شده

در ‌‌بیمه حوادث اشخاص ، ‌بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های درج شده در ‌بیمه‌نامه، متهد به جبران خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر ‌می‌باشد:

 • فوت ناشی از حوادث مختلف مانند خفگی، غرق شدن، برق‌گرفتگی و …
 • مسمویت غذایی و یا مسمویت شیمیایی
 • صدمات بدنی ناشی از تاثیر اسید و یا هرگونه ماده خورنده دیگر
 • پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگها
 • ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
 • نقص عضو و از كارافتادگی كامل و دائم ناشی از حادثه (كلی و جزئی)
 • هزينه‌های پزشكی ناشی از حادثه
 • دفاع مشروع ‌بیمه‌ شده
 • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

تعیین میزان غرامت ‌‌بیمه حوادث اشخاص

غرامت فوت:

در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه فوت كند ‌بیمه‌گر‌ متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در این ‌بیمه‌نامه و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ‌ذی‌نفع بپردازد.

غرامت نقص عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی و جزئی):

در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار‌ نقص‌ عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم شود ‌بیمه‌گر‌ متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.

الف) نقص عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی: موارد زیر‌ نقص‌ عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی محسوب می‌‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه‌ شده خواهد بود.

 • نابینایی كامل و دائم هر دو چشم
 • ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
 • ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ
 • ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست و یك پا، حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه‌ ها
 • قطع كامل نخاع
 • ناشنوایی كامل و دائم هر دو گوش
 • برداشتن فك پایین

ب)‌ موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم جزیی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می‌باشد که برای هریک از‌ اعضا تعیین گردیده است.

جدول نقص عضو و از كار افتادگی دائم و جزيی در بیمه حوادث

پ) در مورادی که از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین خواهد شد و بیمه‌گر غرامت مربوطه را متناسب با درصد‌های درج شده پرداخت خواهد نمود.

 • بیمه مركزی می‌‌تواند با بررسی تخصصی لازم، جدول‌ نقص‌ عضو و ازكاراُفتادگی دائم و جزیی را اصلاح یا تكمیل نماید.

خسارت‌های خارج از تعهدات ‌بیمه‌گر در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از تعهدات ‌بیمه‌گر‌ خارج است:

 • خودكشی و یا اقدام به آن.
 • صدمات بدنی كه ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.
 • مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
 • استفاده از داروهای كاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشك.
 • ارتكاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.
 • هر نوع دیسك و یا فتق ‌بیمه‌ شده.
 • بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ‌ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر‌ فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ‌ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • جنگ (بجز انفجار و یا عملكرد ادوات نظامی‌كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌ و انتظامی.
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان و فعل ‌و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی‌و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی خودروهای مسابقه‌ای، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

خطراتی كه در ‌بیمه حوادث اشخاص فقط با موافقت كتبی بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش‌اند:

 • جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌ و انتظامی.
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان و فعل ‌و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی‌و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی خودروهای مسابقه‌ای، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

وظایف ‌بیمه‌ شده، ‌‌بیمه‌گذار و ‌ذی‌نفع در صورت وقوع حادثه:

 • به محض وقوع حادثه غیر از فوت، ‌بیمه‌شده موظف است به پزشك مراجعه کرده و دستورهای او را رعایت نماید، ‌بیمه‌شده یا ‌‌بیمه‌گذار موظفند حداكثر ظرف پانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را كتباً به اطلاع ‌بیمه‌گر‌ برسانند.
 • در صورت فوت ‌بیمه‌ شده، ‌‌بیمه‌گذار و یا ‌ذی‌نفع باید در سریع ترین زمان ممکن و حداكثر ظرف سی روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمه‌ شده به این مسئله را به صورت کتبی به اطلاع ‌بیمه‌گر‌ برسانند.
 • ‌بیمه‌گذار ، ‌بیمه‌شده و یا ‌ذی‌نفع باید اطلاعات و مدارك لازم را در اختیار ‌بیمه‌گر‌ گذاشته و به سؤالات بیمه‌گر در رابطه با حادثه با دقت و صداقت پاسخ دهند.
 • ‌بیمه‌گذار، ‌بیمه‌شده و یا ‌ذی‌نفع موظف به پذیرش هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشكی كه هزینه آن بر عهده ‌بیمه‌گر‌ است می‌باشند.

وظایف و تعهدات ‌بیمه‌گر در بیمه حوادث اشخاص

 • بیمه‌گر متعهد به تأمین خسارت‌های این بیمه‌نامه از قبیل فوت، از كارافتادگی و نقص عضو كه مستقیماً در اثر موارد درج شده در بخش خطرات بیمه‌شده این بیمه‌نامه باشد، است. درصورت توافق طرفین و دریافت حق بیمه اضافی هزینه پزشكی و خسارت روزانه نیز قابل تأمین است.
 • شركت بیمه مجاز است كه در صورت تمایل ‌بیمه‌گذار، خطرات فوت و از كار افتادگی و‌ نقص‌ عضو كامل و دائم (كلی یا جزئی) را به صورت مجزا ارائه ‌نماید.
 • ‌بیمه‌گر متعهد می‌شود بعد از دریافت كلیه مدارك مربوط به خسارت، حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز، مدارك را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذكر دلایل به طور مكتوب به ‌بیمه‌گذار یا ‌ذی‌نفع اعلام نماید و در صورت قبول خسارت، آن را پرداخت نماید.

خرید بیمه مسئولیت پزشکان از نمایندگی ما

برای خرید بیمه حوادث انفرادی کافی است،  فرم استعلام و مشاوره  را تکمیل نمایید.

ما در اسرع وقت برای اعلام قیمت و ارائه مشاوره حضوری  با شما تماس میگیریم.

یا میتوانید با شماره های ارتباطی ما با ما در تماس باشید

 • زنجان _شهرستان طارم_شهر چورزق_جنب بانک کشاورزی
 • تلفن : 09128992016_02432863500
 • ایمیل : info@kinszanjan.com
×

سلام

سپاس از اعتماد شما

 

× گفتگو با ما