1 / 1

بیمه درمان گروهی

بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌هاست. افزایش روزافزون بهای خدمات بیمارستانی از جمله تهیه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزینه‌های اتاق عمل هزینه‌های عمومی و هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان در بسیاری از موارد مشکلات مالی قابل ملاحظه‌ای را برای بیمار و یا سرپرست خانواده به وجود می‌آورد. جبران این هزینه‌ها مستلزم یک برنامه‌ریزی پس‌اندازی بلند مدت است که با دشواری‌های خاص خود مواجه خواهد بود.

بیمه نامه درمان گروهی با جبران کلیه هزینه‌های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه‌ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز می‌گرداند.

كاركنان موسسات اعم از بازرگانی، صنعتی، تولیدی و خدماتی باید طبق قانون تحت پوشش یكی از سازمان‌های بیمه مانند سازمان تامین اجتمــاعی، خدمات درمانی، نیــرو‌های مسلح و غیره قرار گیرند. این سازمان‌ها هزینه‌های بستری در بیمــارستان و هــزینه‌های پاراكلینیكی (غیر بستری) و سایر خدمات درمانــی همچــون ویزیت، دارو، آزمایش و امثال آن را طبق تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران، وزارت بهداشت و بیمه مرکزی كه به مراتب كمتر از تعــرفه‌های اعمال شده در بیمارستان‌ها،كیلینیك‌ها ومراكز تشخیصی و درمانی است، جبران می‌كنند. این تفاوت تعرفه باعث شده است كه بخش اعظم هزینه‌ها خصوصا هـزینه‌های بیمارستانی را شخص بیمه شده متحمل شود. بدین علت شركت‌های بیــمه بازرگانی برای آن بخش از هـزینه‌هایی كه بیـمه گر اولیه جبران نمی‌كند و بار آن بر دوش بیمار است بیمه مازاد درمان یا بیمه درمان تكمیلی را عرضه می‌كنند.

شرکت بیمه کوثر نیز در اجرای بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه­ گـری، باتوجه به پیشرفت روش‌های نوین درمانی، افزایش هزینه‌های پزشكی و تقاضای روزافزون برای بالا بردن پوشش و تنوع خدمات درمانی، مطابق با ضوابط و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه‌ی درمان خود را با رویکرد دستیابی به  «افزایش خدمات تحت پوشش بیمه درمان» و « تعمیم پوشش بیمه درمان به خانواده‌ها» عرضه کرده است.

بیمه کوثر با ارائه پوشش‌ها و تعهدات مناسب، علاوه بر معرفی بهترین خدمات، با اتکا به زیرساخت‌های فناوری، در هر زمان، امکان دسترسی به اطلاعات کامل را به بیمه گذاران این رشته از طریق پرتال شرکت فراهم می‌سازد.

شرکت بیمه کوثر، طبق آیین‌نامه 74 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌های درمانی زیر را از طریق بیمه‌های درمان به بیمه‌گذاران ارائه می‌دهد.

الف- پوشش‌های اصلی (پایه):

۱- جبران هزینه‌