طرح کوثر 1 و 2

در طرح کوثر1 ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل مسکونی افراد در مقابل خطر آتش‌سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و تندباد، اثاث منزل در مقابل سرقت با شکست حرز و نیز مسئولیت مالی بیمه‌گذار در قبال همسایگان مجاور (ساختمان و اثاث)، غرامت فوت و نقص‌عضو، هزینه پزشکی، جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار و افراد خانواده وی و همچنین هزینه پاکسازی بیمه می‌شود.

در طرح کوثر2، تعهدها نسبت به طرح کوثر1 افزایش قابل‌توجهی دارد و علاوه بر آن، خطرهای اضافی نوسان‌های برق، ریزش و فروکش چاه آب و فاضلاب و هزینه برگزاری مراسم ترحیم نیز تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

برای خرید بیمه نامه آتش سوزی طرح کوثر  در ابتدا  طرح مورد نظر را طبق نیاز خود انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه خرید آنلاین وارد صفحه خرید آنلاین شوید و با انتخاب بیمه آتش سوزی مراحل رابرای اتمام خرید دنبال کنید و یا میتوانید با دکمه تماس با ما از کارشناسان نمایندگی ما مشاوره گرفته و خرید را به ما واگذار کنید .

عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
اثاثه و لوازم منزل 150,000,000 150,000,000
طوفان و گردباد
سيل
زلزله و آتشفشان
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 30,000,000 30,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 15,000,000 60,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش 30,000,000 30,000,000
هزينه پاكسازي
اثاثه و لوازم منزل* 30,000,000 30,000,000
سرقت با شكست حرز
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 1,500,000 6,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
اجاره و اسكان موقت 30,000,000 30,000,000
اسكان موقت خانواده بيمه گذار به علت قابل سكونت نبودن محل به علت وقوع خطرات مورد تعهد(حداكثر براي مدت سه ماه)
ساختمان و تاسيسات 250,000,000 250,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
سيل
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 50,000,000 50,000,000
سيل
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 60,000,000 60,000,000
زلزله و آتشفشان
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
اثاثه و لوازم منزل 200,000,000 200,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
سيل
اجاره و اسكان موقت 40,000,000 40,000,000
هزينه پاكسازي
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 40,000,000 40,000,000
مسئوليت مدني در قبال همسايگان در برابر خطرات آتش سوزي انفجار(صرفا ساختمان و اثاثيه)
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 20,000,000 80,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
سيل
اثاثه و لوازم منزل* 40,000,000 40,000,000
سرقت با شكست حرز
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش 40,000,000 40,000,000
هزينه پاكسازي
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 2,000,000 8,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
ساختمان و تاسيسات 400,000,000 400,000,000
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
زلزله و آتشفشان
عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
ساختمان و تاسيسات 550,000,000 550,000,000
زلزله و آتشفشان
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
هزينه پاكسازي در صورت وقوع خطرات تحت پوشش 50,000,000 50,000,000
هزينه پاكسازي
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 70,000,000 70,000,000
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
اثاثه و لوازم منزل* 50,000,000 50,000,000
سرقت با شكست حرز
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 50,000,000 50,000,000
مسئوليت مدني در قبال همسايگان در برابر خطرات آتش سوزي انفجار(صرفا ساختمان و اثاثيه)
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 25,000,000 100,000,000
سيل
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
اثاثه و لوازم منزل 250,000,000 250,000,000
طوفان و گردباد
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 2,500,000 10,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
سيل
اجاره و اسكان موقت 50,000,000 50,000,000
هزينه اسكان موقت
عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
اجاره و اسكان موقت 60,000,000 60,000,000
هزينه اسكان موقت
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 60,000,000 60,000,000
مسئوليت مدني در قبال همسايگان در برابر خطرات آتش سوزي انفجار(صرفا ساختمان و اثاثيه)
ساختمان و تاسيسات 700,000,000 700,000,000
زلزله و آتشفشان
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
اثاثه و لوازم منزل 300,000,000 300,000,000
زلزله و آتشفشان
سيل
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
اثاثه و لوازم منزل- 5,000,000 5,000,000
نوسانات برق
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 25,000,000 100,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه 20,000,000 20,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
سيل
طوفان و گردباد
ساختمان و تاسيسات و اثاثه 20,000,000 20,000,000
ريزش چاه
هزينه پاكسازي 60,000,000 60,000,000
هزينه پاكسازي
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 80,000,000 80,000,000
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
اثاثه و لوازم منزل* 60,000,000 60,000,000
سرقت با شكست حرز
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 2,500,000 10,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
ساختمان و تاسيسات و اثاثه 40,000,000 40,000,000
ريزش چاه
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 70,000,000 70,000,000
مسئوليت مدني در قبال همسايگان در برابر خطرات آتش سوزي انفجار(صرفا ساختمان و اثاثيه)
اثاثه و لوازم منزل* 70,000,000 70,000,000
سرقت با شكست حرز
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 2,500,000 10,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
اجاره و اسكان موقت 70,000,000 70,000,000
هزينه اسكان موقت
اثاثه و لوازم منزل- 10,000,000 10,000,000
نوسانات برق
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 25,000,000 100,000,000
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
اثاثه و لوازم منزل 350,000,000 350,000,000
سيل
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
ساختمان و تاسيسات 850,000,000 850,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
زلزله و آتشفشان
سيل
هزينه پاكسازي 70,000,000 70,000,000
هزينه پاكسازي
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه 40,000,000 40,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
زلزله و آتشفشان
سيل
طوفان و گردباد
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 90,000,000 90,000,000
زلزله و آتشفشان
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
عنوان سرمایه نفر سرمایه کل لیست پوشش ها
هزينه برگزاري مراسم ترحيم افراد مجاز به اقامت در محل مورد بيمه 60,000,000 60,000,000
طوفان و گردباد
زلزله و آتشفشان
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
ساختمان و تاسيسات و اثاثه 60,000,000 60,000,000
ريزش چاه
اجاره و اسكان موقت 80,000,000 80,000,000
هزينه اسكان موقت
هزينه پزشكي بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل بيمه (حداكثر تعهد براي 4 نفر) 2,500,000 10,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
ساختمان و تاسيسات 1,000,000,000 1,000,000,000
سيل
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
مسئوليت مدني مالي در قبال همسايگان( صرفاً ساختمان و اثاثيه) 80,000,000 80,000,000
مسئوليت مدني در قبال همسايگان در برابر خطرات آتش سوزي انفجار(صرفا ساختمان و اثاثيه)
اثاثه و لوازم منزل 400,000,000 400,000,000
سيل
زلزله و آتشفشان
طوفان و گردباد
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
اثاثه و لوازم منزل- 15,000,000 15,000,000
نوسانات برق
فوت و نقص عضو بيمه گذار و اعضاي خانواده، به شرط اقامت در محل مورد بيمه(حداكثر تعهد براي 4 نفر) 25,000,000 100,000,000
سيل
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
طوفان و گردباد
خسارت وارد به يك دستگاه خودري متعلق به بيمه گذار، به شرط استقرار در پاركينگ محل مورد بيمه 100,000,000 100,000,000
آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار
سيل
طوفان و گردباد
زلزله و آتشفشان
هزينه پاكسازي 80,000,000 80,000,000
هزينه پاكسازي
اثاثه و لوازم منزل* 80,000,000 80,000,000
سرقت با شكست حرز
  • کرج_کمالشهر_میدان شهرداری_ابتدای خ امام _ساختمان اداری پانیذ_واحد9
  • تلفن : 09128992016_02634726286
  • ایمیل : info@kinskaraj.com
×

سلام

سپاس از اعتماد شما

 

× گفتگو با ما